प्राविधिक जानकारी

BendI आन्तरिक दहन इञ्जिन भल्भ निर्माण गर्दछ। त्यहाँ दुई मुख्य प्रकारका भल्भहरू आन्तरिक दहन ईन्जिनहरूमा प्रयोग हुन्छन्, इन्टेक वाल्भ र निकास भल्भको रूपमा भिन्न। इन्टेक ईन्जिन भल्भ भनिने भल्भहरूले ईन्धन र हावाको मिश्रणलाई सिलिन्डरमा जान दिन्छ र निकास भाल्भले सिलिण्डर बाहिर निकाल्न दिन्छ। यो प्रक्रिया चालु गर्न इञ्जिनमा निरन्तर हुन्छ।

fg